บริษัท ไทยนำศิริ อินเตอร์เท็กซ์ จำกัด ได้นำเส้นด้ายที่ทำมาจาก Polyester นำมาผลิตเป็นผ้าชนิดต่างๆ ที่มีมาตรฐาน ด้วยครื่องจักรที่ทันสมัย เส้นด้ายที่ได้นำมาใช้ไนการทอจะเป็นเส้นด้ายที่นำเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่น เป็นเส้นด้ายที่มีคุณภาพ เหมาะที่จะนำมาผลิตเป็นผ้าชนิดต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม
        เครื่องทอผ้าที่ใช้ในการผลิต ได้นำเข้ามาจากต่างประเทศ ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อที่จะได้ทอผ้าได้ตามแบบที่ต้องการ ผ้าที่ทอได้นั้นจะออกมาเป็นสีขาว พอได้ผ้าตามแบบที่ต้องการแล้ว จะส่งไปทำการย้อมเป็นสีต่างๆ ต่อไป
          ตัวอย่างที่ทำการย้อมให้ออกมาเป็นเฉดสีต่างๆ ตามที่ต้องการ ได้ผ่านขั้นตอนการผลิตที่ทันสมัย โดยที่ใช้เส้นด้ายที่ทอขึ้นมาตามความต้องการของลูกค้า โดยแบ่งตามชนิดของผ้าออกตาม Article ผ้าแต่ละ Article จะมีการผลิตที่แตกต่างกันออกไป
          ผ้าที่ทำเป็นผืนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะมีส่วนหนึ่งจะนำไปทำเป็น Hanger เพื่อที่จะได้ให้ลูกค้าได้เลือกได้สะดวก กว่าผ้าที่เป็นม้วนขนาดใหญ่ ลูกค้าสามารถตรวจสอบคุณภาพ ก่อนที่จะนำไปขายให้กับผู้อื่น หรือจะนำไปตัดเย็บในรูปแบบต่างๆ
          ผ้าที่ทำเสร็จแล้วทุกขั้นตอนการผลิต พร้อมที่จัดส่งให้กับลูกค้าที่สั่งกับทางบริษัทฯ มีทั้งในประเทศ และในต่างประเทศ โดยลูกค้าส่วนมากจะเป็นต่างประเทศประมาณ 70% และลูกค้าในประเทศประมาณ 30% ของการผลิตทั้งหมดของบริษัทฯ
 

 

All site contents copyright © 2012 Thainamsiri Intertex Co.,Ltd